set home plugin minecraft

Minecraft /home plugin Vyeeno, zdravím, s kámoem jsme si koupili server.
Can impose a time limit on invites.
home ilist zobrazí hráe, kteí mohou navtívit vás.
f claim zabere území (pokud jste admin nebo moderátor).Starting-balance: 0 # worth-# defines the value of an item when it is sold to the server via /sell.region addmember (jméno regionu, a jméno hráe) - pidá hráe jako lena me v regionu stavt a pohybovat se, ale nesmí nic mnit.279:780 1 /První údaj je ID pedmtu mezera poet kus pedmtu tools: delay: 10 items: /Pokud chcete dané skupin hrá pidat pravomoc dan kit pouívat, pouijte - 272 1 pravomoci - énokitu a zakáete kit píkazem énokitu # Essentials Sign Control # See t/wiki/Sign_Tutorial.Which 1234 command, home adventure If can colored dont signs, useful a to computer position.sel cuboid - oznaenou pozici odstraníte /overlay - oznaíme si oblast poté pouijeme /overlay dlá se to teba u podlahy, ale je lepí dávat nap: /set ID (nebo název) /mask - zamaskuje dan blok njakm jinm ped tím si dejte./brush sphere /fill (název bloku.
home invite jméno pozve hráe do vaeho domu.
# Setting this to 0, will disable overdrafts/loans completely.
1.10.2 Support: The latest Towny Release Build ( ) Supports CB/Spigot.10 builds and is available here.# If you specified SQLite above, these will be ignored.Nco málo k subzónám: Pojmenovávání subzón na just for today daily meditation pdf má tento tvar název_residence.time "íslo" - Nastavení asu: 0 je svítání, 6000 poledne, 12000 soumrak a 18000 plnoc.# Disabling commands here will have no effect on command conflicts.Default-stack-size: -1 # Over-sized stacks are stacks that ignore the normal max stack size.# Set this to true, if you want to freeze the player, if he is afk.region addowner (jméno regionu, jméno hráe) -pidá daného hráe do regionu aby mohl v nm ve pouívat.
LWC /lwc - vypíe vechny píkazy /cmodify -(jméno) odebere hrái pístup /lwc mode persist povolí vám pouít jeden píkaz víckrát ani byste museli psát znovu /cprivate (poté kliknte na pedmt) vytvoíte privátní pedmt, dostupn pouze pro vás.
Bukkit Forum Slower help.